A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Tulghieş, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Tulghieş, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş”, cod SMIS 124747

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.
Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, respectiv între data 01.11.2017 și data 28.02.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.815.020,17 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 975.403,05 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Construire gradinita în Municipiul Câmpia Turzii”
Next Post
Draft Government Emergency Ordinance regarding some measures for the digitization of the coordination and management system of European structural and investment funds for the 2014-2020 programming period
Menu
Skip to content