A fost semnat contractul aferent proiectului „Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei judecătorii (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca centru de cultură, artă și tradiții”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei judecătorii (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca centru de cultură, artă și tradiții”, Beneficiar: UAT Municipiul Turda, cod SMIS 123135.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 88 luni, respectiv între data 26.09.2016 și data 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.115.806,66 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.648.435,69 lei.

Articolul anterior
INSTRUCȚIUNEA AM POR 2014-2020 nr. 163/20.07.2020
Articolul următor
ORAȘE FORTĂREȚE – Atelier inter-regional pentru revitalizarea patrimoniului cultural
Meniu
Sari la conținut