INSTRUCȚIUNEA AM POR 2014-2020 nr. 163/20.07.2020

Autoritatea de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a emis INSTRUCȚIUNEA nr. 163/20.07.2020.

Aceasta prevede următoarele:

I. Rapoartele de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 pentru care nu au fost transmise la Organismele Intermediare, până la data de 02.06.2020, cereri de rambursare/plată/prefinanțare, vor fi depuse prin utilizarea Modulului Implementare, sub-modulul „Raport progres” din aplicația informatică MySMIS 2014.

II. Transmiterea rapoartelor și completarea datelor din rubricile aferente sub-modulului „Raport progres” din Modulul Implementare vor fi realizate conform instrucțiunilor de utilizare ale MySMIS 2014 descrise în Manualul de utilizare MySMIS 2014 – FrontOffice – Modulul Implementare.

Pentru detalii și tutoriale Beneficiarii vor accesa adresa https://www.fonduri-ue.ro/mysmis#modul-implementare și vor ține cont de recomandările MFE incluse în documentul anexat prezentei.

Cu ocazia transmiterii rapoartelor de progres pe parcursul implementării, valorile aferente secțiunilor “Indicatori predefiniți” și „Indicatori de proiect” (funcția „Evoluție Indicatori”) se vor completa cu 0 (zero).

Cu ocazia depunerii raportului final de progres, în secțiunile mai sus menționate se vor completa valorile realizate ale indicatorilor.

III. Se va avea în vedere faptul că dimensiunea maximă a unui fișier este de 50 MB și nu există limită pentru numărul de fișiere care pot fi încărcate prin acest modul. Rezoluția recomandată pentru documentele încărcate este 150-200 dpi.

IV. Pentru proiectele pentru care, până la data de 02.06.2020, au fost transmise cereri de rambursare/plată/prefinanțare catre Organismele Intermediare, rapoartele de progres vor fi transmise în continuare folosind aceeași modalitate de lucru ca cea anterioară datei menționate (mail/modulul Comunicare din MySMIS).

V. Pentru proiectele pentru care se vor transmite rapoarte de progres prin Modulul Implementare, sub-modulul „Raport progres” din aplicația informatică MySMIS 2014, Organismele Intermediare vor încărca documentele aferente analizei acestora în Modulul Implementare, cu respectarea procedurilor în vigoare.

Indiferent de modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres, cu ocazia analizei rapoartelor finale depuse de Beneficiari, Organismele Intermediare vor încărca în MySMIS –Minimal datele privind indicatorii realizați, după verificarea corectitudinii informațiilor primite în acest sens, astfel încât să se poată agrega din MySMIS – Minimal informațiile legate de indicatori, pentru toate proiectele finanțate.

VI. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

VII. OI vor informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acesteia

Articolul anterior
INSTRUCȚIUNEA AM POR 2014-2020 nr. 163/20.07.2020
Articolul următor
ORAȘE FORTĂREȚE – Atelier inter-regional pentru revitalizarea patrimoniului cultural
Meniu
Sari la conținut