ORAȘE FORTĂREȚE – Atelier inter-regional pentru revitalizarea patrimoniului cultural

În luna iulie a avut loc cel de-al doilea workshop tematic interregional în cadrul proiectului RFC – Revitalizarea Orașelor Fortărețe, de data aceasta prin intermediul unei platforme digitale, potrivit măsurilor generate de contextul actual.

Organizat de liderul de proiect, Regiunea Usti din Cehia, evenimentul a reunit toți cei 7 parteneri de proiect alături de reprezentanți din regiunile partenere din Belgia, Germania, Cehia, Slovacia, Grecia, Spania și România, membri în grupurile regionale.

Tematica abordată la acest workshop a pus accentul pe exemplele de bune practici identificate de parteneri în propriile regiuni, dar și pe abordări sau soluții inovative care au dus la depășirea anumitor situații critice sau valorificarea potențialului orașelor fortărețe și a patrimoniului istoric și construit, prin digitalizare și angrenarea în circuite turistice.

Au fost prezentate 14 exemple de succes identificate în regiunile partenere, pe două componente:

  • Restaurare: a Cetății Oradea și a Turnului Croitorilor din Cluj-Napoca, a Cetatății Ravelin și a fortăreței militare Mark din Magdeburg, Germania, a zidului fortificat al orașului cultural Albarracin din Spania, a cetății Basta din Slovacia și a fortărețelor bizantine din Komotini, Grecia;

Restaurarea Fortăreței Ravelin2, Germania(foto stânga) ; Restaurarea Cetății Oradea, România (foto dreapta)

Reabilitarea Turnului Alb, Cehia(foto stânga); Reabilitarea Turnului Croitorilor, România(foto dreapta)

  • Revitalizare: a obiectivelor de patrimoniu prin intermediul evenimentelor culturale sau de altă natură, precum festivalul astronomic Javalambre din provincia Teruel din Spania, organizarea unor zone de camping în Belgia sau a unor grădini dedicate albinelor în Slovacia, precum și portofoliul vast de evenimente din Cetatea Oradea și Turnul Croitorilor, care le angrenează în viața orașului și le transformă totodată în unele dintre cele mai vizitate atracții turistice din Transilvania de Nord.

Revitalizarea Cetății Oradea, România(foto stânga); Revitalizarea Cetății Mark, Germania(foto dreapta)

Din prisma valorificării patrimoniului prin digitalizare, experții invitați din regiunile partenere au prezentat în detaliu aplicații inovative privind informarea și ghidarea vizitatorilor într-o clădire monument, echipamente și aplicații de realitate virtuală și augmentată în Dresda și Magdeburg în Germania, în cetatea Terezin și în cadrul mai multor obiective din orașul Hradec Kralove din Cehia.

Realitate virtuală în cetatea Dresden, Germania(foto stânga); Realitate virtuală în Turnul Alb, Cehia(foto dreapta)

Invitatul partenerului român la acest workshop tematic a fost domnul Zsolt Csok, în calitate de expert arheolog în cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei și totodată membru al Comisiei Naționale de Arheologie, care a prezentat pe de-o parte importanța poveștii care stă la baza valorificării obiectivelor istorice și de patrimoniu prin turism, iar pe de altă parte importanța săpăturilor arheologice realizate înainte de începerea lucrărilor de restaurare/ reabilitare/ renovare, pentru a evita modificarea proiectului cauzată de potențiale descoperiri, fapt care adesea generează modificarea soluției tehnice, respectiv prelungirea termenelor și a lucrărilor de restaurare.

Un astfel de atelier de schimb de bune practici este planificat semestrial, însoțit de vizite de studiu la obiectivele vizate, regiunile partenere fiind pe rând gazde. Următorul atelier, planificat pentru luna octombrie, va aborda aspecte de mediu, eficiență energetică și biodiversitate în conservarea patrimoniului istoric, iar dacă situația globală va permite, va avea loc în regiunea Usti din Cehia, cu participarea reprezentanților din grupurile locale din fiecare regiune parteneră.

ADR Nord-Vest implementează acest proiect la nivelul Regiunii Nord-Vest în perioada 2019-2023, angrenând în schimburi de bune practici pe teme de patrimoniu cultural instituții publice cu rol de administratori de monumente, muzee, universități, fundații, cercetători, experți istorici și arheologi din cele 6 județe ale regiunii. Obiectivul general al proiectului RFC este de a contribui la îmbunătățirea politicilor regionale și locale prin identificarea, analiza și valorificarea potențialului patrimoniului cultural din perspectiva regenerării urbane, a turismului și a angrenării în alte activități economice, precum și prin promovarea și transferul de bune practici și expertiză în domeniu între regiunile partenere.

Reprezintă o inițiativă complementară Axei 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural a Programului Operațional Regional 2014-2020; interacțiunile intra și inter-regionale pe perioada de implementare a proiectului au potențialul de a contribui la formularea de recomandări din prisma experților specialiști în domeniul patrimoniului pentru măsurile de sprijin care vor fi incluse în programele operaționale pentru următoarea perioadă de programare, 2021-2027. Proiectul sprijină partenerii în elaborarea de planuri de acțiune pentru a integra bunele practici inovatoare în strategiile de dezvoltare, din perspectiva valorificării patrimoniului cultural și istoric.

Proiectul RFC este finanțat din programul de cooperare teritorială Interreg Europe, Obiectivul 4.1. Îmbunătățirea politicilor pentru patrimoniul natural și cultural, cu un buget de 1.483.438 €, din care 135.150 € pentru Regiunea Nord-Vest.

Activitățile derulate până în prezent le regăsiți sintetizate în primul număr al revistei RFC: https://mailchi.mp/b1bdb7423ee0/rfc-1st-newsletter-get-involved

Pentru a fi la curent cu evoluția proiectului și pentru a afla noi informații despre patrimoniul cultural prin prisma orașelor fortărețe, vă invităm să vă înscrieți la newsletter-ul RFC, urmând acest link: http://eepurl.com/gKPje9

Articol de:

Marius Lazin, expert tehnic turism

Ioana Dragoș, manager de proiect

https://www.interregeurope.eu/rfc/

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei judecătorii (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca centru de cultură, artă și tradiții”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Proiect integrat – Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș”
Meniu
Sari la conținut