A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea unei școli în Comuna Vadu Izei”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea unei școli în Comuna Vadu Izei”, Beneficiar: UAT Comuna Vadu Izei, cod SMIS 122503.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 87 luni, respectiv între data 03.05.2016 și data 31.07.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3.869.061,83 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.288.702,55 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire școală nouă liceul teoretic ”Gelu Voievod” Gilău clasele I-IV”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din orașul Cehu Silvaniei”
Meniu
Sari la conținut