A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din orașul Cehu Silvaniei”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din orașul Cehu Silvaniei”, cod SMIS 123964.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Perioada de implementare a proiectului este de 80 luni, respectiv între data 01.10.2016 și data 31.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 14.359.183,09 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.182.847,04 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea unei școli în Comuna Vadu Izei”
Articolul următor
Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut