A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire școală nouă liceul teoretic ”Gelu Voievod” Gilău clasele I-IV”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire școală nouă Liceul Teoretic ”Gelu Voievod” Gilău clasele I-IV”, Beneficiar: UAT Comuna Gilău, cod SMIS 122099.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv între data 22.09.2016 și data 31.05.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 12,691,617.59 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 10.215.465,56 lei.

Articolul anterior
În perioada 5 – 7 august 2020 au fost semnate 5 noi contracte de finanţare prin POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, după cum urmează:
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea unei școli în Comuna Vadu Izei”
Meniu
Sari la conținut