A fost semnat contractul aferent proiectului „Reamenajare loc de joaca in Parcul Dendrologic Carei”, Beneficiar: UAT Municipiul Carei

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reamenajare loc de joaca in Parcul Dendrologic Carei”, Beneficiar: UAT Municipiul Carei, cod SMIS 136040.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni, respectiv între data 14.06.2019 și data 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 544.481,60 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 315.974,75 lei.

Articolul anterior
Eveniment final C-VOUCHER
Articolul următor
Achiziție servicii destinate certificării de competențe în domeniu achizițiilor publice
Meniu
Sari la conținut