Achiziție servicii destinate certificării de competențe în domeniu achizițiilor publice

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice pentru 5 salariaţi
Obiect achiziţie: Pachet formare profesională;
Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;
Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):
FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line ACHIZIŢII PUBLICE, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice

  • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 5
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în a doua jumătate a lunii mai 2021
  • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE: conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minim 40 ore instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
  • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/cursant: 700 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.
Termen depunere oferte 14 Mai 2021, ora 12.00, sau pe email : achizitii@nord-vest.ro

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reamenajare loc de joaca in Parcul Dendrologic Carei”, Beneficiar: UAT Municipiul Carei
Articolul următor
Achiziție servicii destinate certificării de competențe în domeniu achizițiilor publice
Meniu
Sari la conținut