A fost semnat contractul aferent proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA”

A fost semnat contractul aferent proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA”, Beneficiar: UAT Municipiul Turda, cod SMIS 123148.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 80 luni, respectiv între data de 10.05.2017 și 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.273.798,19 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.782.728,47 lei.