A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria + Structură și Creșa nr. 5”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria + Structură și Creșa nr. 5”, Beneficiar: UAT Municipiul Turda, cod SMIS 124642.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv între data 22.12.2017 și data 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 7.852.790,12 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5.644.288,32 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere și modernizare școală cu clasele I-VIII, sat Galospetreu, comuna Tarcea”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire locuințe sociale în Municipiul Carei”
Meniu
Sari la conținut