A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire locuințe sociale în Municipiul Carei”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire locuințe sociale în Municipiul Carei”, Beneficiar: UAT Municipiul Carei, cod SMIS 123137.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 72 luni, respectiv între data 11.12.2017 și data 30.11.2023,.

Valoarea totală a proiectului este de 14.446.104,37 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.272.516,22 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUD BIHOR”
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir”
Meniu
Sari la conținut