A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUD BIHOR”

A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUD BIHOR”, Beneficiar: UAT Orașul Valea lui Mihai, cod SMIS 123545.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv între 01.03.2018 și 30.11.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 9,675,415.96 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 8.157.073,17 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere și modernizare școală cu clasele I-VIII, sat Galospetreu, comuna Tarcea”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire locuințe sociale în Municipiul Carei”
Meniu
Sari la conținut