A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizare Creșă de copii în municipiul Carei”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizare Creșă de copii în municipiul Carei”, Beneficiar: UAT Municipiul Carei, cod SMIS 140842.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv între data 27.09.2019 și data 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 1.947.910,98 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.848.710,44 lei.

Articolul anterior
PATRIMONIUL ISTORIC – SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI LA NIVEL EUROPEAN SI REGIONAL
Articolul următor
Eveniment final C-VOUCHER
Meniu
Sari la conținut