PATRIMONIUL ISTORIC – SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI LA NIVEL EUROPEAN SI REGIONAL

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 în cadrul proiectului european Revitalizarea Orașelor Fortărețe au avut loc trei evenimente: Atelier european – mecanisme de finanțare a patrimoniului istoric, Atelier regional – recomandări pentru perioada 2021-2027 din experiența POR 2014-2020 și Vizita de studiu virtuală – cetatea Magdeburg.

Finanțat din programul de cooperare teritorială Interreg Europe acest proiect reunește parteneri din șapte state europene, interesați de activități legate de reabilitarea, conservarea și revitalizarea patrimoniului istoric și cultural.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de organizație parteneră, a animat la nivelul regiunii un grup de lucru constituit din autorități locale, administratori de obiective de patrimoniu, muzee, universități, clustere și asociații non-guvernamentale. Membrii Comitetului Regional de Reprezentanți au acces la exemplele de bunele practici din regiunile partenere din Europa, precum și la rețeaua europeană de diseminare a obiectivelor de patrimoniu, pentru inițiative de regenerare urbană și de dezvoltare turistică integrată.

 • ATELIER EUROPEAN – MECANISME DE FINANȚARE A PATRIMONIULUI ISTORIC

În luna ianuarie 2021 s-a desfășurat atelierul interregional privind mecanismele financiare disponibile pentru reabilitarea patrimoniului construit. Desfășurat în format de videoconferință, atelierul a reunit experți în domeniul patrimoniului din cele 7 țări partenere, facilitând schimbul de bune practici din perspectiva autorităților locale și regionale, a specialiștilor și administratorilor de obiective de patrimoniu.

ROMÂNIA: 26 de proiecte de reabilitare a patrimoniului cultural-istoric din Regiunea Nord-Vest sunt în prezent finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, alături de alte obiective de patrimoniu finanțate din programele transfrontaliere, Programul de cooperare EEA Norway Grants și Planul Național de Dezvoltare Rurală. Fluctuația costurilor salariale în sectorul construcțiilor prin hotărâri guvernamentale în 2018-2019 și creșterea cu aproape 50% a costurilor materialelor de construcții au avut un impact negativ asupra bugetelor proiectelor de reabilitare a obiectivelor de patrimoniu. Totodată, interdicția de a obține profit vine în contradicție cu asigurarea sustenabilității obiectivului.

Sursa foto: Prezentare expert extern ADR Nord-Vest, arheolog Zsolt Csok, ProRestauratio

BELGIA: în orașul Dendermonde din regiunea Flandra regăsim un exemplu elocvent de parteneriat public-privat, încheiat între autoritatea locală și o companie privată specializată în investiții si dezvoltare imobiliară, care asigură întregul pachetul de servicii privind finanțarea reabilitărilor obiectivelor de patrimoniu din oraș. În acest demers, baza solidă este reprezentată de construcția unui plan financiar realist, ancorat în situațiile din teren și fundamentat prin studii multi-disciplinare, obiectivul principal fiind includerea sitului/ monumentului în circuitul financiar local sau regional, după caz.

GERMANIA: în cazul lipsei finanțărilor mari, voluntariatul reprezintă una din soluțiile optime pentru asigurarea resursei umane necesare lucrărilor de reabilitare. În cazul Fortăreței Magdeburg, asociațiile de voluntariat acționează în parteneriat cu autoritatea locală, asigurând astfel o continuitate stabilă a lucrărilor de restaurare. Mai mult, pentru cofinanțarea proiectelor, asociațiile apelează la campanii de crowdfunding, implicând astfel publicul în restaurarea obiectivelor care urmează să fie redate comunității.

SLOVACIA: cetatea de la Stará Lubovňa din regiunea Zilina, un exemplu de auto-finanțare – prin activitățile desfășurate pe parcursul anului, generează un venit anual de cca. 200 mii euro, fonduri care sunt folosite în reabilitarea monumentului. Atuul locației este dat de faptul că în apropierea obiectivului nu sunt alte atracții de patrimoniu, potențat de campaniile de diseminare turistice și de patriotismul local.

SPANIA: prin Legea Monumentelor Istorice, 1,5% din contractele de lucrări ale administrațiilor locale și regionale sunt direcționate obligatoriu spre lucrări de conservare a obiectivelor de patrimoniu sau de revitalizare prin activități creative sau de promovare artistică.  Provincia Teruel dispune de un Fond propriu de Investiții (FITE) prin care se compensează disparitățile în materie de investiții; 50% din fonduri provin de la guvernul național și 50% de la guvernul regional, printr-un acord reînnoit anual. Prin aceste fonduri sunt finanțate proiecte locale.

Provocări de natură financiară:

 • Birocrația programelor de finanțare: în ciuda faptului că sunt deschise la nivel european cel puțin cinci programe de finanțare în domeniul reabilitării monumentelor, un ecou unanim din majoritatea regiunilor de dezvoltare la nivel european se axează pe dificultățile birocratice privind accesarea și derularea acestor proiecte.
 • Procedurile de achiziție publică: procedura de achiziție publică a serviciilor de execuție în construcții nu pune în prim plan calitatea lucrărilor. Criteriul folosit pentru departajarea firmelor participante este cel al „prețului cel mai mic”. Astfel, experiența dobândită de către firmele participante prin lucrări similare sau calitatea materialelor folosite nu sunt criteriile care primează, de aceea apar deseori dificultăți majore în reabilitarea monumentelor istorice, inclusiv blocaje în derularea proiectelor.

Perspective viitoare de finanțare din fonduri europene 2021-2027: componente dedicate patrimoniului cultural vor fi finanțate prin programe operaționale ale statelor membre prin obiectivele de politică reflectate în Prioritatea 5 – O Europă mai aproape de cetățeni și Prioritatea 4 – O Europă mai socială. Comparativ cu alte priorități de investiții, alocarea va fi mai redusă.

ATELIER REGIONAL: RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA 2021-2027 DIN EXPERIENȚA POR 2014-2020

La finalul lunii ianuarie, ADR Nord-Vest a organizat o întâlnire extinsă la nivelul Comitetului Regional de Reprezentanți, cu participarea autorităților locale din regiune, reprezentanților Institutului Național al Patrimoniului, specialiștilor arhitecți, inginerilor constructori, arheologilor, beneficiarilor și consultanților în elaborarea și managementul proiectelor de reabilitare al patrimoniului din fonduri europene.

Întâlnirea s-a finalizat cu o serie de discuții cu colegii de la Direcția de Implementare POR pe marginea provocărilor programului regional existent și a sugestiilor de îmbunătățire pentru conținutul ghidurilor solicitantului pentru viitorul Program Operațional Regional 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Vest. Agenda a inclus din partea Compartimentului de Dezvoltare Regională și o prezentare succintă a propunerii noului POR, aflat în proces de consultare și negociere cu reprezentanții Comisiei Europene.

Concluziile întâlnirii au fost sintetizate astfel:

 • Provocările majore POR 2014-2020, din perspectiva Axei Prioritare 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural:
  • accesul entităților private, defavorizate la finanțare;
  • dificultăți la implementare din partea beneficiarilor autorități publice locale, datorită procedurilor de achiziție publică;
  • descoperirile arheologice pe șantierele de lucrări influențează graficul de derulare a proiectelor; propunerea este să fie incluse aceste lucrări specifice și în devizele aferente implementării, nu doar în activitățile premergătoare lucrărilor;
  • interdicția de a obține venituri timp de 5 ani de la finalizarea lucrărilor pune în dificultate autofinanțarea obiectivelor de patrimoniu; din contră, ar trebui încurajată sustenabilitatea financiară.
Sursa foto: invitații Dr. Arh. Szabolcs Guttmann – OAR Transilvania, Arh. Eugen Pănescu – PLANWERK, Director RegioConsult – Szabolcs Ilyes, Ing. Makay Dorottya – IrodM, Președinte Transylvania Trust – Csilla Hegedus
 • Perspective POR Nord-Vest 2021-2027, din prisma Priorității 6. O regiune atractivă
  • Atât în zonele urbane cât și în cele rurale vor fi operațiuni direcționate spre conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, istoric și natural și dezvoltarea serviciilor culturale;
  • Pentru a avea acces la finanțare, propunerile de proiecte vor trebui incluse în prealabil în SIDU – strategiile integrate de dezvoltare urbană, care includ și zonele metropolitane;
  • Sumele alocate pentru restaurarea patrimoniului vor fi comparativ similare cu perioada actuală, existând constrângeri impuse de Comisia Europeană legate de alocarea, cu precădere către primele două obiective specifice ale Uniunii, transpuse în POR Nord-Vest în Prioritatea P1. O Regiune competitivă prin digitalizare și întreprinderi dinamice și P2. O Regiune cu orașe SMART;
  • POR Nord-Vest 2021-2027 se va afla în curs de negociere cu modificări subsecvente estimate a se finaliza în vara anului 2021; consultări publice urmează să fie organizate în regiune cu toți factorii implicați.

CETATEA MAGDEBURG – VIZITA DE STUDIU VIRTUALĂ

La începutul lunii martie, Primăria Orașului Magdeburg din Germania a organizat vizita de studii virtuală dedicată cunoașterii fortificației prusace, reabilitărilor succesive, revitalizării obiectivelor de patrimoniu prin activități creative și turism și a perspectivelor de planificare urbană viitoare.  

În secolul XVIII Magdeburg era cea mai puternică fortificație a Prusiei. A fost denumit Orașul lui Otto, după Otto-von-Guericke, primar și fizician, în sec XVII. În decursul secolelor zidurile au cunoscut o expansiune graduală odată cu dezvoltarea orașului. Cele două războaie mondiale au lăsat urme adânci asupra arhitecturii orașului, până în prezent au fost reabilitate Fortificația Prusacă și Centrul Vechi, cu diferite funcțiuni.

Prezentat drept un model comunitar, Asociația Prietenii Fortăreței Magdeburg derulează activități pentru conservarea obiectivelor de patrimoniu, dezvoltare urbană și turistică. La eveniment a fost detaliat modelul inedit de restaurare pe bază de voluntariat din partea comunității locale:

O serie de evenimente sunt organizate periodic pentru a însufleți vestigiile. Intitulată Fortăreața Culturală Mark, găzduiește evenimente culturale din 2002, dintre acestea cel mai renumit este Festivalul Anual Festung Mark

Un alt exemplu de revitalizare este amenajarea unui restaurant în fosta gară din Leipzig, pe malul râului Elbe, aflat acum în proprietate privată după ce primăria a finanțat reabilitarea incintei din fonduri europene.

Planurile de dezvoltare urbană presupun includerea fortăreței în centura verde a orașului și în circuitul turistic digital, exploatarea prin revitalizare și a altor zone ale fortificației și includerea în rețete regionale și europene pentru o mai bună diseminare a potențialului turistic și investițional.

Pentru a fi la curent cu activitățile organizate în cadrul proiectului și pentru a afla noi informații despre patrimoniul cultural prin prisma orașelor fortărețe, vă invităm să vă înscrieți la newsletter-ul RFC, urmând acest link:  http://eepurl.com/gKPje9

Articol de:
Ioana Dragoș, manager de proiect
Marius Lazin, expert implementare
Dorin C. Domuța, Șef de Departament
Zsolt Csok, expert extern Pro Restauratio

Articolul anterior
Eveniment final C-VOUCHER
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizare Creșă de copii în municipiul Carei”
Meniu
Sari la conținut