ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de istorie Turda”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de istorie Turda”, Beneficiar: UAT Municipiul Turda, cod SMIS 125663.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3.377.027,30 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.870.473,20 lei.