Lansare Apel de proiecte POR 2014-2020 – Axa Prioritară 8, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 07.06.2021, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”, aprobat prin Ordinul MDLPA nr.765/07.06.2021.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Data și ora lansării apelului de proiecte: 11.06.2021, ora 12.00.
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.11.2021, ora 12.00
.

Între data publicării Ghidului specific pe site-ul www.inforegio.ro şi data lansării apelului, AM POR vor realiza demersurile necesare pentru validarea apelului în MySMIS.

Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 6 luni, și se adresează solicitanților de finanțare care se regăsesc pe Lista celor 139 de comunități cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la Ghidul specific), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

* * *

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
Alocarea prezentului apel de proiecte POR/8/8.1/B/2/7 regiuni este de 7.596.589,55 milioane euro, din care 5.426.135,39 milioane euro – FEDR și 2.170.454,16 milioane euro – contribuţie naţională (bugetul de stat).
Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDLPA.

POR 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de istorie Turda”
Articolul următor
Lansare Apel de proiecte POR 2014-2020 – Axa Prioritară 8, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”
Meniu
Sari la conținut