A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de istorie Turda”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de istorie Turda”, Beneficiar: UAT Municipiul Turda, cod SMIS 125663.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 13 – Supporting the regeneration of small and medium-sized cities, Investment Priority 9b – Providing support for the physical, economic and social revitalization of disadvantaged communities in urban and rural regions Specific objective 13.1 – Improving the quality of life population in small and medium-sized cities in Romania.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3.377.027,30 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.870.473,20 lei.

Previous Post
Evaluarea de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Vest.
Next Post
Lansare Apel de proiecte POR 2014-2020 – Axa Prioritară 8, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”
Menu
Skip to content