A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de istorie Turda”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de istorie Turda”, Beneficiar: UAT Municipiul Turda, cod SMIS 125663.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3.377.027,30 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.870.473,20 lei.

Articolul anterior
Evaluarea de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Vest.
Articolul următor
Lansare Apel de proiecte POR 2014-2020 – Axa Prioritară 8, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”
Meniu
Sari la conținut