ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Sălard, județul Bihor”, Beneficiar: UAT Comuna Sălard, cod SMIS 121573.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv între data 01.03.2018 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 6,642,236.05 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5,378,466.12 lei.