A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier, în loc. Lugașu de Jos”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire creșă și grădiniță cu program normal P+1E, împrejmuire și organizare de șantier, în loc. Lugașu de Jos”, Beneficiar: UAT Lugașu de Jos, cod SMIS 124645.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 31.01.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 6.268.761,84 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5.314.539,83 lei.

Articolul anterior
A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 pentru grupul vulnerabil „copii”
Articolul următor
A fost aprobată modificarea apelului de proiecte pentru creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România
Meniu
Sari la conținut