A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea şi optimizarea reţelei de piste de biciclete a Municipiului Gherla”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea şi optimizarea reţelei de piste de biciclete a Municipiului Gherla”, Beneficiar: UAT municipiul Gherla, cod SMIS 155120.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data 15.09.2021 și data 31.08.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 696.113,15 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 225.696,25 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centrul Comunitar Multifuncţional Vasile Alecsandri”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Dragu”
Meniu
Sari la conținut