A fost semnat contractul aferent proiectului „Centrul Comunitar Multifuncţional Vasile Alecsandri”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Centrul Comunitar Multifuncţional Vasile Alecsandri”, Beneficiar: UAT municipiul Baia Mare, cod SMIS 151749.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv între data 07.01.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 2.535.430,48 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.245.843,30 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Social Anti_Drog”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea şi optimizarea reţelei de piste de biciclete a Municipiului Gherla”
Meniu
Sari la conținut