A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea şi optimizarea reţelei de piste de biciclete a Municipiului Gherla”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea şi optimizarea reţelei de piste de biciclete a Municipiului Gherla”, Beneficiar: UAT municipiul Gherla, cod SMIS 155120.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

The project implementation period is 24 months, i.e. between 15.09.2021 and 31.08.2023, this also includes the period of project activities before the signing of the financing contract, according to the rules of eligibility of expenses.

Valoarea totală a proiectului este de 696.113,15 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 225.696,25 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centrul Comunitar Multifuncţional Vasile Alecsandri”
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Dragu”
Menu
Skip to content