A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Social Anti_Drog”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Social Anti_Drog”, Beneficiar: UAT municipiul Baia Mare, cod SMIS 155718.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni, respectiv între data 01.02.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 6.037.132,85 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.920.675,08 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere/Reorganizare „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala prin îmbunatatirea infrastructurii publice în Zona Urbana Marginalizata din municipiul Dej”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centrul Comunitar Multifuncţional Vasile Alecsandri”
Meniu
Sari la conținut