A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir”, Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ORADEA, cod SMIS 127222.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respectiv între data 17.12.2017 și data 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 59.626.979,71 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 50.249.777,13 lei.

Articolul anterior
A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 pentru grupul vulnerabil „copii”
Articolul următor
A fost aprobată modificarea apelului de proiecte pentru creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România
Meniu
Sari la conținut