Lansarea apelului de proiecte „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a lansat apelul de proiecte „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”, parte a Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1.

Componenta are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea unor politici active de stimulare a formalizării muncii și de creștere a impactului și calității serviciilor de asistență socială și de ocupare, coroborat cu stimularea accesului pe piața forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona economiei sociale.

Prin Investiția I1 vor fi susținute acele inițiative locale care conduc la crearea unor rețele de servicii în interesul şi pentru bunăstarea copilului.

Principiile aplicabile programului sunt:

  • orientarea resurselor către nevoile şi cererile exprimate de autoritățile locale;
  • responsabilizarea autorităților locale în asumarea atribuțiilor specifice de prevenire a separării copilului de familia sa, prin dezvoltarea de infrastructură socială destinată centrelor de zi, prin asigurarea resurselor financiare locale pentru funcționarea acestora după finalizarea implementării proiectului;
  • încurajarea asocierii între autorități locale, în situația în care capacitatea administrativă și sau financiară nu le permite înființarea de centre de zi;
  • durabilitatea în timp a proiectelor realizate şi adaptarea acestora la nevoi similare în funcție de evoluția comunității;
  • transparență şi răspundere în gestionarea bugetului propriu.

Prin acest apel de proiecte vor fi finanțate:

  • cel puțin 145 de centre de zi care vor îndeplini cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu orientările naționale;
  • cel puțin 5 centre de zi care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

  • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero;
  • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel putin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale.

Bugetul apelului este de 248.740.987 lei, fără TVA, echivalent a 50.270.000 €, fără TVA.

Aplicațiile pentru proiecte pot fi depuse timp de două luni, până pe 9 ianuarie 2023, ora 23:59.

Investițiile pot fi făcute pentru construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea acestor centre destinate copiilor care provin din familii aflate în situații vulnerabile. Cel puțin 10 la sută dintre aceste centre vor fi înființate în zonele vulnerabile și unde comunitatea romilor este mai numeroasă.

Ghidul ce conține toate condițiile de accesare a fondurilor europene acordate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru această investiție și anexele care conțin formularele necesare pentru depunerea proiectelor sunt disponibile la adresa: https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/?fbclid=IwAR3T7EJHVO6w-85F1k1SxDyi6ACByHtOdHGM5i5F20BfeRNxjyLAJ0etEmM

De asemenea, puteți solicita informații suplimentare și experților ADR Nord-Vest prin e-mail: pnrr@nord-vest.ro

Articolul anterior
Achiziție servicii de organizare eveniment
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire infrastructura educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)”
Meniu
Sari la conținut