A fost semnat contractul aferent proiectului „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ”, Beneficiar: WEST CO IMPEX SRL, cod SMIS 146753.

A fost semnat contractul aferent proiectului „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ”, Beneficiar: WEST CO IMPEX SRL, cod SMIS 146753.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Perioada de implementare a Proiectului este de 48 luni, respectiv între data 01.01.2020 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 55.563.342,86 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 23.471.793,02 lei.

Articolul anterior
Achiziție kit-uri servicii de certificare a semnăturii electronice și servicii de reînnoire a semnăturii electronice pentru personalul agenției
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului finanțat prin POR 2014-2020 – „SIGMED – SOLUȚII EHEALTH ÎN SIGURANȚA SERVICIILOR MEDICALE
Meniu
Sari la conținut