A fost semnat contractul aferent proiectului finanțat prin POR 2014-2020 – „SIGMED – SOLUȚII EHEALTH ÎN SIGURANȚA SERVICIILOR MEDICALE

A fost semnat contractul aferent proiectului „SIGMED – SOLUȚII EHEALTH ÎN SIGURANȚA SERVICIILOR MEDICALE”, Beneficiar: PARTENERIATUL FORMAT ÎNTRE ASOCIAŢIA CREST, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA ŞI SC GENERAL PROIECT SRL, LIDER ASOCIAŢIA CREST, cod SMIS 137716.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

Perioada de implementare a Proiectului este de 60 de luni, respectiv între data 01.01.2019 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 11.425.225,33 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.815.004,51 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „INVESTIȚIE INIȚIALĂ A CONSULTPEDIA TEAM SRL ÎN DOMENIUL FABRICĂRII DE ȘURUBURI, BULOANE ȘI ALTE ARTICOLE FILETATE, NITURI ȘI ȘAIBE”, Beneficiar: CONSULTPEDIA TEAM S.R.L.
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Elaborare P.U.D. – demolare parţială construcţii existente, refaţadizare, recompartimentare, actualizări funcţionale, consolidări, etajare construcţii existente şi construire hală nouă, realizare acces secundar incintă, reparaţie şi realizare împrejmuire, branşamente, amenajări exterioare”
Meniu
Sari la conținut