A fost semnat contractul aferent proiectului „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ”, Beneficiar: WEST CO IMPEX SRL, cod SMIS 146753.

A fost semnat contractul aferent proiectului „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ”, Beneficiar: WEST CO IMPEX SRL, cod SMIS 146753.

The project is financed by ROP 2014-2020, Priority Axis 2 – Improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises, Investment Priority 2.2 – Supporting the creation and expansion of advanced production capacities and the development of services.

Perioada de implementare a Proiectului este de 48 luni, respectiv între data 01.01.2020 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 55.563.342,86 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 23.471.793,02 lei.

Previous Post
Purchase of electronic signature certification service kits and electronic signature renewal services for agency staff
Next Post
The contract related to the project financed by ROP 2014-2020 - "SIGMED - EHEALTH SOLUTIONS IN THE SAFETY OF MEDICAL SERVICES" was signed
Menu
Skip to content