A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 pentru grupul vulnerabil „copii”

A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 3 pentru grupul vulnerabil „copii” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare 01.08.2020 ora 12:00 – 01.12.2020 ora 12:00

„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR2020/8/8.1/8.3/C, apel 3, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” a fost aprobat astăzi, 01.07.2020 prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte nr. 3, POR2020/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii”, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finanțare o perioadă de 4 luni.

Apelul este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor, iar procesul de evaluare, selecție și contractare se va baza pe principiul „primul venit, primul servit”.

* * *

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL VALEA LUI MIHAI, JUD BIHOR”
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir”
Meniu
Sari la conținut