A fost semnat contractul aferent proiectului „Cercetarea, proiectarea şi dezvoltarea vehiculelor electrice ecologice realizate din materiale compozite avansate, echipate cu panouri fotovoltaice şi realizarea unei linii de asamblare în vederea obţinerii produsului final”, Beneficiar: Belco Avia SRL

A fost semnat contractul aferent proiectului „Cercetarea, proiectarea şi dezvoltarea vehiculelor electrice ecologice realizate din materiale compozite avansate, echipate cu panouri fotovoltaice şi realizarea unei linii de asamblare în vederea obţinerii produsului final”, Beneficiar: Belco Avia SRL, cod SMIS 136062.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de Investiții 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate în urma implementării „inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate” în România.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, respectiv între data 01.01.2020 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 86.278.881,30 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 39.947.394,91 lei.

Regiunile Nord-Vest si Nord-Est sunt regiuni pilot în cadrul Proiectului “Sprijin pentru specializarea inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate”/“RIS3 Support for Lagging Regions”, derulat de DG REGIO și implementat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), în cadrul Acțiunilor Preparatorii AP1 („Sprijin pentru creștere economică și guvernare în regiunile Europene mai puțin dezvoltate”) și AP2 („Avantajele competitive și potențialul de specializare inteligentă de la nivel regional din România”) ale Parlamentului European, în perioada 2016-2017.

Prin aceste proiecte complexe care abordează într-o manieră integrată lanţul valoric al inovării (prin activităţile de cercetare-dezvoltare-valorizare propuse), se asigură o mai bună valorificare pe piaţă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, alinierea cu tendinţele comunitare de dezvoltare şi rezolvarea unor provocări societale.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Beneficiar: UAT Comuna Lăzăreni
Articolul următor
ADR Nord-Vest lansează aplicația Wheeley GO!
Meniu
Sari la conținut