A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Beneficiar: UAT Comuna Lăzăreni

A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Beneficiar: UAT Comuna Lăzăreni, cod SMIS 137293.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B: „Centre comunitare integrate”

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni, respectiv între data 03.03.2020 și data 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 718.057,77 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 334.880,18 lei.

Articolul anterior
Lansare Apel de proiecte POR 2014-2020 – Axa Prioritară 8, Operațiunea B „Centre comunitare integrate”
Articolul următor
ADR Nord-Vest lansează aplicația Wheeley GO!
Meniu
Sari la conținut