A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Năpradea”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Năpradea”, Beneficiar: UAT comuna Năpradea, cod SMIS 155666.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data 01.01.2022 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 491.920,18 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 339.012,93 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Articolul următor
Achiziție de servicii medicale destinate salariaților Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut