Achiziție de servicii medicale destinate salariaților Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Privind achiziţia de: Servicii medicale, în vederea investigării stării de sănătate a angajaților.

Obiect achiziţie: Servicii medicale destinate salariaților ADR Nord-Vest, sub forma de abonament lunar, după cum urmează:

a) Servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003;

b) Servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice doar la recomandarea medicului de medicina muncii și/ sau a medicului de familie sau a unui medic specialist;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): Serviciile medicale solicitate sunt:

 1. Servicii de medicina muncii conform codului muncii Legea 53/2003:
 • Control medical la angajare
 • Control medical periodic la sediul angajatorului;
 • Reevaluarea la nevoie a capacitatii de muncă (schimbarea tipului muncii/ funcției; deteriorarea stării de sănătate);
 • Medic de medicina muncii dedicat;
 • Participarea medicului de medicina muncii la ședintele CSSM în calitate de membru CSSM;
 • Raportări anuale privind starea de sănătate a salariaților;
 • Raportari lunare de accesare / prestare servicii.

2. Servicii medicale de specialitate și investigații paraclinice la recomandarea medicului de medicina muncii și/sau a medicului de specialitate sau a medicului de familie, pentru angajații ADR Nord-Vest:

 • Pachet screening (conform ghidurilor medicale internationale): 1 data/an
  • Test Papanicolau clasic / PSA;
  • Sumar de urină;
  • Glicemie;
  • Colesterol total;
  • Hemoleucogramă;
  • VSH;
  • Transaminaze (TGO, TGP);
  • Creatinină serică.

 • Consultatii/control servicii medicale, pentru:
  • Medicină generală;
  • Obstretică/ginecologie (protocol de sarcină, colposcopie inclusă);
  • Oftalmologie (oftalmoscopie, autorefractometrie cu cicloplegie biomicroscopie, camp vizual (optopol), curs adaptare lentile de contact, examen fund de ochi, injectare subconjunctivală, retrobulbara de medicamente, prescriere ochelari, prescriere lentile contact, tonometry, tratamentul blefaritei cu blephasteam);
  • Dermatologie (analiza lampa wood, biopsie, cauterizare, crioterapie, dermatoscopie, s.a);
  • Cardiologie (EKG repaus, de efort, ecografie, holter EKG, jolter TA, s.a);
  • Endocrinologie;
  • Gastroenterologie (endoscopie, rectosigmoidoscopie, s.a);
  • Neurologie;
  • ORL (audiometrie, impedansmetri, biopsie, endoscopie, fiboscopie, s,a);
  • Reumatologie;
  • Urologie;
  • Alergologie și imunologie;
  • Boli infecțioase;
  • Chirurgie;
  • Diabet (consiliere nutriție diabetici, ș.a);
  • Hematologie;
  • Nefrologie;
  • Oncolofie;
  • Ortopedie;
  • Pneumofiziologie (spirometrie, s.a);
 • Recuperare medicala (consultație, proceduri);
 • Analize de laborator;
 • Imagistică (Mamografie, CT, RMN, Radiologie, Urografie, Osteodensiometrie, ș.a.);
 • Medicină de urgență-hotline 24/7 și consult în camera de gardă;
 • Raportări lunare de accesare / prestare servicii.

Specificațiile tehnice solicitate, sunt minimale și obligatorii, iar răspunsul la aceste cerințe trebuie să se regăsească în cadrul propunerii tehnice, sub sancțiunea respingerii acesteia.

            Plata se face lunar, în lei, sub formă de abonament, în funcție de numărul de angajați la data facturării.

Oferta financiară va conţine costurile pe angjajat/luna

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 23.11.2022, ora 11.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Panticeu”
Articolul următor
Achiziție de servicii de organizare eveniment pentru Reuniunea CM PR Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut