A fost lansat, în consultare publică, ghidul specific pentru creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate, în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a fost publicat, în consultare publică, pe site-ul www.inforegio.ro.

Ghidul conține informațiile specifice necesare pentru deschiderea apelului de proiecte de tip non-competitiv, cu termen-limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare și evaluare, o descriere a etapelor procesului de verificare și contractare a proiectelor.

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail info@mdrap.ro, până la data de 08.12.2020, ora 14.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific.

Documentul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, pentru întărirea capacității administrative pentru organismele intermediare din cadrul POR și pentru autoritatea de management.

Se vor finanța exclusiv proiectele selectate de către Banca Mondială în urma unui proces de consultare cu actorii regionali implicați în domeniile cu potențial de specializare inteligentă. Obiectivul Băncii Mondiale a fost să sprijine în mod direct și indirect comercializarea rezultatelor proiectelor de cercetare identificate printr-un proces transparent în ambele regiuni de dezvoltare, în care au fost implicați actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație publică centrală și locală, instituții de învățământ, entități de educare și cercetare, reprezentați ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societatea civilă etc.).

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Articolul anterior
Achiziţie servicii de monitorizare, intervenţie, antiefracţie
Articolul următor
Achizitie servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut