A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Pentru relansarea Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Infrastructura de inovare și transfer tehnologic, Programul Operaţional Regional 2014-2020, a fost publicat ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, care va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro.

Ghidului solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2020/1/1.1.B./2 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 13.06.2020, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 13.08.2020, ora 12.00.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca”
Articolul următor
A fost publicată varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor
Meniu
Sari la conținut