A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca” cod SMIS 124886. Proiectul va fi implementat în cadrul parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, reprezentat prin Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în calitate de lider de parteneriat.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, OBIECTIV SPECIFIC 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Perioada de implementare a Proiectului este de 45 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 28.02.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 13.182.344,01 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 7.490.525,00 lei.

Articolul anterior
Enterprise Europe Network Transilvania lansează campania “EEN Can Help”
Articolul următor
A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.A./2. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A – Infrastructura de inovare și transfer tehnologic
Meniu
Sari la conținut