A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru parteneriatele IMM – ITT

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT. Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Ghidului solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/1/1.1.C./1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 25 iunie 2018, ora 10.00.

Anexele Ghidului în format word

Ghidul solicitantului

Articolul anterior
Achizitie servicii de reinnoire a semnaturii electronice
Articolul următor
Achiziție servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu
Meniu
Sari la conținut