Achiziție servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 și ISO 14001:2015

Recertificarea și supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu, în conformitate cu ediția 2015 a standardelor internaționale de referință

Perioada: Ianuarie 2018 – Ianuarie 2021

Valoarea estimată: 17.500 lei

Sursa de finanțare: Fonduri proprii

CPV 79132000-8

SPECIFICAŢII TEHNICE                            

Privind achiziţia de:

Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015                                                                                     

Obiect achiziţie:

Recertificarea și supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021 pentru următoarele  domenii de activitate:

 • Gestionarea activităților de planificare, programare și elaborare de strategii de dezvoltare regională
 • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regională (fonduri guvernamentale și europene)
 • Gestionarea cooperării în domeniul dezvoltării regionale (transnațională, transfrontalieră și interregională)
 • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de asistență tehnică în dezvoltare regională
 • Furnizarea de servicii de formare si perfecționare profesională
 • Furnizarea serviciilor de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 Se vor achiziționa servicii de recertificare și supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și ISO 14001/2015, având următoarele etape:

 1. Auditul de recertificare cuprinde: – Auditul de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare și eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
 2. Supraveghere nr. 1 (se va efectua și factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
 3. Supraveghere nr. 2 (se va efectua și factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

Clauze contractuale obligatorii:

 Contractul va trebui să conțină cel puțin următoarele clauze:

 • Obligațiile certificatorului;
 • Obligațiile organizației:
 • Valoarea contractului defalcată pe costurile fiecărei etape de certificare/supraveghere.
 • Modalități de plată;
 • Durata contractului. Rezilierea și suspendarea contractului;
 • Limite de responsabilitate.

Termen de livrare/prestare/executare:

Auditul de recertificare se va derula în perioada ianuarie – februarie 2018, iar contractul se va derula pe perioada a trei ani (2018 – 2021).

Alte menţiuni:

 • Organismul de Certificare  trebuie să fie acreditat RENAR pentru sisteme de management al calității (ISO 9001) și de mediu (ISO 14001) (cerință de calificare)
 • Organismul de Certificare trebuie să fie recunoscut de către IQNet Ltd. sau de către un alt organism de nivel internațional similar (cerință de calificare)
 • Oferta financiară va include, pe lângă costurile de recertificare și supraveghere, și costurile legate de transportul, cazarea și masa auditorilor implicați în furnizarea serviciilor, pe toată durata de valabilitate a contractului.

Ofertanții vor trimite oferta pe email la adresa achizitii@nord-vest.roOferta financiară se întocmește prin evidențierea prețului unitar cu și fără TVA

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 27.12.2017 ORA 10

Articolul anterior
Achiziție servicii de recertificare și supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu
Articolul următor
Prelungire termen depunere pentru apelurile aferente 8.3 C – grup vulnerabil „copii“până în 30 martie 2018
Meniu
Sari la conținut