Un set de Corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 621.A, 131.B, 131.C și 131.D sunt emise de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 621.A, 131.B, 131.C, 131.D.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 621.A Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/621.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 51/08.08.2023.

Principalele modificări aduse de acest Corrigendum sunt următoarele:

Introduce obligativitatea depunerii autorizației de construire în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanțare;
Îndepărtează o eroare materială cu privire la notarea unui criteriu de evaluare tehnică și financiară în cazul investițiilor noi.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 57/11.08.2023.

Acest Corrigendum modifică următoarele documente: 

Subcapitolul 7.4 din Ghidul Solicitantului – Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii; 
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 – Modelul de declarație unică;
Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa VIII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131. C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.C/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 58/11.08.2023.

Acest Corrigendum modifică următoarele documente: 

Subcapitolul 7.4 din Ghidul Solicitantului – Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii; 
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 – Modelul de declarație unică;
Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate; 
Anexa IV – Lista domeniilor de activitate eligibile; 
Anexa VIII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.D/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 59/11.08.2023.

Acest Corrigendum modifică următoarele documente: 

Subcapitolul 7.4 din Ghidul Solicitantului – Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii; 
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 – Modelul de declarație unică;
Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate; 
Anexa IV – Lista domeniilor de activitate eligibile; 
Anexa VIII – Contractul de finanțare.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-umului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a fiecărui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Achiziție de servicii de formare profesională
Articolul următor
Corrigendum pentru ghidul aferent apelului de proiecte 621.B
Meniu
Sari la conținut