Achiziție de servicii de formare profesională

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecționării profesionale pe tematica „Control Financiar Preventiv. Control Financiar de Gestiune”, pentru 1 salariat

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs autorizat online „Control Financiar Preventiv. CFG – Control Financiar de Gestiune”, cu emitere de certificat de participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: prima parte a lunii octombrie 2023
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
 • Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu (OMF nr.17/2022):
 • Exercitarea activității de control financiar preventiv – prezentare metodologică
 • Organizarea activității de control financiar preventiv propriu.
 • Aspecte practice privind exercitarea activității de control financiar preventiv propriu
 • Raportarea activității de control financiar preventiv
 • Interferența Controlului Financiar Preventiv cu:
 • Contravenții și sancțiuni privind organizarea și conducerea necorespunzătoare a activității de control financiar preventiv.
 • Studii de caz și dezbateri cu privire la exercitarea activității de control financiar preventiv propriu.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minim 12 ore de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: online
 • PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/cursant:

 • 1.400 lei fără TVA / cursant

 Contract

DA– dacă da, menţionarea clauzelor specifice……………………

NU

Alte menţiuni

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 5 septembrie 2023, ora 12:00

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 311.A – Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor a fost lansat astăzi, 1 septembrie 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Un set de Corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 621.A, 131.B, 131.C și 131.D sunt emise de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Meniu
Sari la conținut