STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST (RIS3 N-V) 2021-2027

SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special prin Obiectivului de Politică 1 “O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii cu sprijinul experților Comisiei Europene și cu asistență financiară primită în cadrul Proiectului de Asistență Tehnică POR 2014-2020 în perioada 2016-2018. Sprijinul din partea Centrului Comun de Cercetare al CE a fost finanțat printr-o acțiune pregătitoare a Parlamentului European și este parte din proiectul pilot al DG Regio și Politică Urbană pentru regiuni mai puțin dezvoltate ”Lagging regions”.

Documentul a fost actualizat în cursul anului 2020, luând în considerare noul pachet legislativ privind implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, lansat de Comisia Europeană (CE), care prevede o serie de „condiții favorizante” care înlocuiesc condiționalitățile ex-ante aferente perioadei 2014-2020, acestea fiind mai stricte și consolidate în contextul fondului european vizat, finanțarea UE fiind restricționată de neîndeplinirea lor conform prevederilor proiectului de Regulament (CE) general. Acest regulament prevede în Anexa III, 4 condiții favorizante orizontale (CO) de îndeplinirea cărora depinde finanțarea tuturor obiectivelor specifice aferente Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului de Coeziune (FC) și Fondului Social European Plus (FSE+) și în Anexa IV, 15 condiții favorizante sectoriale (CS) de îndeplinirea cărora depinde finanțarea unuia sau mai multor obiective specifice care vizează anumite sectoare de intervenție.

Îndeplinirea criteriilor aferente condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” este esențială pentru exercițiul de programare pentru perioada 2021-2027, având în vedere finanțările aferente Obiectivului de Politică 1 (OP1) al Uniunii Europene – „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”, cu impact asupra mai multor Programe Operaționale (Programul Operațional Regional, Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Operațional Sănătate). De asemenea elaborarea Strategiilor de Specializare Inteligentă la nivel regional constituie o condiție pentru finanțările aferente OP1 acordate în cadrul Programelor Operaționale Regionale în perioada 2021-2027.

Versiunea Strategiei de Specializare Inteligentă pentru perioada 2021-2027, avizată de Comitetul Director și aprobată de Consiliul de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord-Vest și portofoliul de proiecte corespunzător acesteia pot fi descărcate de pe link-urile de mai jos:

 STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST RIS3 N-V 2021-2027

 Portofoliu de Proiecte RIS3 NV 2021-2027

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante
Articolul următor
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți pentru posturile vacante din cadrul Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Meniu
Sari la conținut