STARRISE – cooperare europeană pentru inovare

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest va avea parte de creștere economică sustenabilă și antreprenori mai competitivi datorită parteneriatului european STARRISE din care face parte ADR Nord-Vest. Prin prisma îmbunătățirii competențelor organizațiilor partenere, firme din industria alimentară și domeniul logistic vor fi susținute prin strategii de inovare și metode avansate pentru dezvoltarea de proiecte colaborative, în vederea creșterii mediului de business local și regional.

Regiunile mai puțin dezvoltate sau izolate din Europa resimt din plin disparitățile economice și geografice. Cu toate că au un potențial de inovare considerabil, acestea întâmpină dificultăți în valorificarea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare, necesitând resurse pentru creșterea competitivității mediului de afaceri și expertiză externă pentru dezvoltarea competențelor de management a inovării.

Proiectul STARRISE, finanțat prin noul Instrument Interregional pentru Investiții I3 al Comisiei Europene, răspunde acestor provocări generate de disparitățile economice și de capacitate de inovare, prin sprijinul oferit prin sesiuni de instruire și prin oportunități de colaborare adresate mediului de afaceri și ecosistemului de sprijin al inovării din cele 6 regiuni europene partenere din Franța, Letonia, România, Spania, Portugalia, Grecia și Germania.

Adresat cu precădere sectoarelor comune din strategiile de specializare inteligentă ale regiunilor partenere, respectiv industria alimentară și sectorul logistic, proiectul STARRISE contribuie la creșterea capacității administrative a experților ADR Nord-Vest și a partenerilor regionali cu rol în sprijinirea inovării și a mediului de afaceri și stimulează cooperarea și internaționalizarea prin accesul la instruiri pe teme de inovare și prin apelul de servicii de sprijin în dezvoltarea de proiecte colaborative adresat cu precădere firmelor, care se va derula în perioada iulie – septembrie 2024.

Parteneriatul european STARRISE extinde oportunitățile de colaborare transatlantice, prin întâlnirile din regiunea franceză Martinica din Marea Caraibelor, desfășurate în perioada 3-7 iunie 2024. Echipa de proiect a ADR Nord-Vest a participat la întâlnirea de consorțiu organizată de Camera de Comerț Martinica, la vizite și ateliere interactive cu antreprenorii locali, precum și la două sesiuni de instruire pentru sprijinirea proceselor de inovare, organizate de Academia Europeană pentru Managementul Inovării IMP3ROVE din Germania, organizație parteneră în proiect.

Vizita la Autoritatea Portuară și la firme locale din industria alimentară, precum și participarea la un atelier interactiv cu antreprenorii din Martinica au generat analiza provocărilor cu care se confruntă aceste regiuni mai puțin dezvoltate. Au fost identificate soluții colaborative și strategii inovative pentru ecosistemul afectat în mod special de lipsa de competențe și capacitate de inovare.

Membrii consorțiului STARRISE au participat la două sesiuni de instruire pentru dezvoltarea strategiilor de inovare și aplicarea metodologiei de design thinking, oferite de către experții Academiei Europene pentru Managementul Inovării @IMP3ROVE. Aceste sesiuni de training vin în completarea altor două instruiri desfășurate la Cluj-Napoca în luna februarie 2024, de care au beneficiat și reprezentanți din clustere, acceleratoare, parcuri industriale, universități, centre de transfer tehnologic din Regiunea Nord-Vest și care vor fi urmate de alte două instruiri pe teme de sustenabilitate și inovare digitală care se vor desfășura online în perioada următoare.

Instruire pe teme de managementul inovării, Cluj-Napoca, februarie 2024

Instrumentele și tehnicile asimilate în cadrul instruirilor contribuie la dezvoltarea capacității de a asista beneficiarii în eficientizarea proceselor de inovare și stimularea creativității, pentru modele agile de afaceri în sprijinul competitivității.

În următoarea etapă a proiectului, firmele și organizațiile active în domeniul agroalimentar și logistic vor putea beneficia de sesiuni de instruire și servicii suport din partea organizațiilor partenere STARRISE pentru dezvoltarea de proiecte colaborative, prin apelul de servicii care se pregătește a se derula în perioada iulie – septembrie 2024. Expresiile de interes pot fi deja înregistrate prin formularul aflat pe website-ul proiectului: Journey for SMEs – starriseproject.eu

În cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, proiectul STARRISE se implementează în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2025, de o echipă de șapte experți tehnici din Departamentul Proiecte Proprii și Relații Internaționale.

Consorțiul STARRISE, reprezentat de organizații din șapte țări, promovează colaborarea interregională prin dezvoltarea de competențe, stimularea proceselor de inovare pentru creșterea capacității de dezvoltare de portofolii de investiții și proiecte colaborative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a regiunilor partenere.

Articolul anterior
Drumurile din Țara Silvaniei se modernizează datorită unui contract de 83,8 milioane de euro din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Articolul următor
Primele 5 contracte semnate cu IMM-urile din domeniile robotică și nanotehnologii
Meniu
Sari la conținut