STARRISE – Bridging the Gap Between Regional S3 Strategies and Interregional Innovation Investment in Agrofood and Logistics Value Chains Through Capacity Building Across Continental Europe and Outermost Regions

Proiectul STARRISE, finanțat din Programul I3 – Interregional Investment Instrument al Comisiei Europene, este implementat de un consorțiu format din organizații de sprijin pentru inovare din regiuni mai puțin dezvoltate și periferice ale Uniunii Europene, cu expertiză din partea unei organizații dintr-o regiune mai dezvoltată din perspectiva gradului de inovare:

Proiectul vizează  dezvoltarea competențelor și a capacității administrative a IMM-urilor și a altor organizații din industria alimentară și din domeniul logistic, promovarea colaborării  interregionale pentru stimularea inovării și dezvoltarea de portofolii de proiecte  pe lanțuri de valoare inovatoare, potrivit domeniilor de specializare inteligentă (S3) ale regiunilor partenere.

Pentru a atinge acest obiectiv,  prin acțiunile întreprinse în cadrul proiectului STARRISE se va construi și consolida un ecosistem interregional pe domeniile vizate, format din firme, clustere, universități, institute de cercetare, ONGuri, prin utilizarea de instrumente precum: ateliere de lucru, rețele, instruiri în format fizic și virtual, activități de facilitare a cunoașterii nevoilor și de identificare de viitoare inițiative comune.

Consorțiul va sprijini, de asemenea, identificarea și dezvoltarea de proiecte de investiții în inovație prin măsuri direcționate, masterclass-uri pentru IMM-uri, ateliere, evenimente de tip hackathon și mentorat. Prin proiect, se va cartografia și compara capacitatea  de management al inovării la nivelul regiunilor partenere, și se vor adresa  scheme de schimb de personal și activități de networking.

STARRISE își propune o serie de obiective ambițioase:

  • instruirea a peste 150 de persoane în vederea îmbunătățirii competențelor necesare sprijinirii și implementării inovării
  • contribuție la dezvoltarea a peste 60 de proiecte colaborative de investiții cu componentă inovativă, constituite între IMM-uri li alte organizații din regiunile partenere
  • încurajarea și sprijinirea femeilor antreprenor
  • participarea în cel puțin șase parteneriate interregionale în sectorul logistic și cel alimentar
  • lansarea unei platforme europene tematice S3 dedicate sectorului logistic, alături de cele consacrate de modernizare industrială, industrie alimentară, energie și industrii albastre

Perioadă de implementare: 24 de luni, 1.11.2023 – 31.10.2025

Buget total: 1.485.296,96 Euro; Buget ADR Nord Vest: 92.962,6 Euro

Programul de finanțare: I3 – Interregional Investment Instrument al Comisiei Europene, Strand I3-2022-CAP2b

Autoritatea de Management: Agenția Executivă pentru Inovație și Întreprinderi Mici și Mijlocii a Uniunii Europene (EISMEA)

Articolul anterior
Manualul de utilizare pentru modulul „Contractare” din cadrul aplicației informatice MySMIS2021/SMIS2021+
Articolul următor
Achiziție serviciu instruire angajați
Meniu
Sari la conținut