Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019

Titlul proiectului:

Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019

Denumirea beneficiarului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinul financiar pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord-Vest pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin „Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POR 2014-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest necesar în perioada 2018-2019, în vederea desfăşurării activităţilor specifice POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest, prin asigurarea salarizării pentru personalul FESI din cadrul ADR Nord-Vest, precum şi prin asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor aferente atribuţiilor din Acordul Cadru de Delegare actualizat.
  2. Creșterea nivelului de conştientizare a publicului general privind POR, obiectiv care va fi atins prin acordarea de sprijin specific pentru informarea şi comunicarea către potenţialii beneficiari / beneficiarii de finanţare POR, în condiţii de transparenţă şi tratament egal.

Rezultatele:

Pe lângă asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest în perioada 2018-2019, necesar desfăşurării activităţilor specifice POR, respectiv salarii co-finanţate din POR, acoperirea cheltuielilor cu deplasările necesare desfăşurării activităţii, asigurarea de servicii, active fixe şi cheltuieli de administraţie necesare funcţionării OI, proiectul va avea ca rezultate şi creşterea cu 2% a gradului de conştientizare a publicului larg privind POR, realizabil prin desfăşurarea de campanii şi evenimente de informare şi publicitate, materiale de informare şi produse promoţionale realizate şi distribuite.

Data de semnare a contractului de finanţare: 16 Iulie 2017

Perioada de implementare: August 2017 – Decembrie 2019

Valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională:

Lei

Valoarea totală

Valoarea totală eligibilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 50% Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 50%

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

35.720.100,54

35.566.687,97 17.783.343,99 17.783.343,98

153.412,57

 

Articolul anterior
Servicii de cazare
Articolul următor
Regiunile de Nord Vest si Nord Est: Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.2 – Promovarea transferului tehnologic, in consultare publica
Meniu
Sari la conținut