Regiunile de Nord Vest si Nord Est: Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.2 – Promovarea transferului tehnologic, in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 29/08/2018 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/1/1.2/1/initiativa Regiuni mai putin dezvoltate/, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.2 – „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, POR 2014-2020, apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord Est si Nord Vest.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28/09/2018.

Obiectivul specific al acestei priorități de investiție este de sprijinirea portofoliului de proiecte aferent strategiilor de specializare regionale, urmărind creșterea gradului de inovare în firme în vederea dezvoltării ecosistemului regional de inovare.
In cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate în urma implementării activităților din cadrul Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate, în special în regiunile NE și NV. Prin proiectele respective se urmărește introducerea pe piaţă a rezultatelor cercetării prin implicarea actorilor cheie identificați în cadrul quadruple helix (administrație central și locală, instituții de învățământ, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), vizând domeniile de specializare inteligentă de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare multidisciplinară aducând o contribuţie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional.
Bugetul alocat apelului de proiecte 58.823.532 milioane euro, iar lista de proiecte este preidentificata la nivel regional in urma aplicării mecanismului “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România.

Ghidul specific va fi definitivat la nivelul AMPOR in conformitate cu schema de măsuri de ajutor aplicabilă și respectiv prin inserarea comentariilor rezultate în urma etapei de consultare publică.
* * *
Programul Operațional Regional POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
POR 2014 – 2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi a fost adoptat de Comisia europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective au în total o alocare estimată de 8,23 miliarde de euro, din care 6,76 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,6 miliarde de euro – contribuţie naţională.

Sursa: http://www.inforegio.ro

Articolul anterior
Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019
Articolul următor
Regiunile de Nord Vest si Nord Est: Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.2 – Promovarea transferului tehnologic, in consultare publica
Meniu
Sari la conținut