SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

SPECIFICAŢII TEHNICE

Privind achiziţia de: Participare instruire Resurse Umane-Leadership -2 persoane

Obiect achiziţie: Pachet formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIOANLĂ: în România
  • PREȚ SERVICII: 900 lei fara TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 1 OCTOMBRIE 2019 ora 10 pe email : achizitii@nord-vest.ro

Articolul anterior
A fost lansat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – IMM (APEL 2016) Revizuire model contract de finanțare
Articolul următor
C-VOUCHER – Schemă de finanțare pentru Economia Circulară dedicată IMM-urilor
Meniu
Sari la conținut