SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regarding the acquisition of: Participare instruire Resurse Umane-Leadership -2 persoane

Purchase object: Pachet formare profesională;

CPV code: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

  • THE PLACE OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: în România
  • SERVICE PRICE: 900 lei fara TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Termen depunere oferte 1 OCTOMBRIE 2019 ora 10 pe email : achizitii@nord-vest.ro

Previous Post
A fost lansat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – IMM (APEL 2016) Revizuire model contract de finanțare
Next Post
C-VOUCHER – Schemă de finanțare pentru Economia Circulară dedicată IMM-urilor
Menu
Skip to content