Solutie inovativă de economie circulară în sectorul confecțiilor textile susținută prin Programul de Accelerare C-Voucher

În urmă cu 9 luni, firma Katty Fashion din România castiga în Spania finala primei scheme de vouchere pentru economia circulară C-Voucher,  întrând alături de alte 5 firme din Franța, Suedia, Danemarca și Bulgaria, într-un amplu program de accelerare pentru dezvoltarea și implementarea de soluții inovative.

Katty Fashion este o companie mică ce lucrează cu multe case de modă din străinătate, producând în medie 30.000 de piese de îmbrăcăminte anual, pentru care prelucrează circa 140.000 de mp de țesături și tricoturi, generând peste 20.000 mp resturi de materiale.

Scalând procesul, numai în Uniunea Europeană sunt peste 100.000 de firme de confecții, 5% fiind mari producători. Pe o piață în care deșeurile textile generate de procesele tradiționale de croire și fabricație din sectorul confecțiilor ajung până la 30%, generând anual circa 100 de miliarde mpde deșeuri la nivel global, este nevoie de soluții concertate pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a conștientiza comunitățile și producătorii asupra acestui fenomen. În plus, materialele textile parcurg un proces de fabricație complex, înglobând investiții în forța de muncă, energie, apă și timp, consum de coloranți și chimicale. Atunci când o țesătură este irosită, aceste investiții sunt parțial pierdute.  Conștientizarea treptată asupra necesității reducerii impactului negativ major al producției și consumului de textile și confecții asupra mediului și calității vieții umane determină reconfigurarea continuă a lanțurilor de aprovizionare, a proceselor de producție și a modelelor de consum din acest sector.

Cu voucherul de 58.000 euro câștigat în cadrul proiectului european C-Voucher, firma Katty Fashion a reușit să optimizeze procesul de dezvoltare de produs prin îmbunătățirea tehnologiei folosite în proiectarea și prototiparea articolelor de vestimenție feminină. Prin implementarea unui soft 3D CAD/CAM pentru digitalizare și prototipare virtuală pentru industria de confecții și adaptarea la producția specifică companiei, s-au redus consumul de materiale, timpul de livrare și deșeurile textile rezultate în timpul proceselor de fabricație. Furnizorul de servicii software, selectat prin procedură competitivă, a instruit personalul tehnic al firmei în utilizarea programului, voucherul fiind transferat în două tranșe.  

Sub forma unui toolkit încorporat la nivelul procedurilor firmei, există acum posibilitatea conlucrării în timp real cu clienții, un real serviciu colaborativ care permite implicarea lor în co-realizarea prototipurilor, cu efecte benefice asupra creșterii calității, reducerea costurilor și optimizarea utilizării resurselor pentru  întregul proces de fabricație. Prin integrarea formelor și volumelor realiste ale corpului uman în procesul de proiectare a produsului și prezentarea acestuia în mediul virtual, pentru vizualizarea de către client și operararea retușurilor sau a altor tipuri de transformări direct pe prototipul virtual, s-a redus astfel semnificativ numărul de prototipuri fizice intermediare, iar întregul ciclu de dezvoltare a produsului s-a scurtat cu până la 60 %.

„În această industrie extrem de competitivă și dinamică, credem că viitorul aparține companiilor care investesc în dezvoltarea lor tehnologică și organizațională responsabilă și  utilizarea eficientă a tuturor resurselor de care dispun pentru a-și crea avantaje competitive solide, bazate pe inovație și performanță și nu pe forța de muncă ieftină și prețuri mici.” spune Caterina Aliesei, managerul si fondatoarea companiei Katty Fashion.

Timp de 9 luni, Katty Fashion a beneficiat în cadrul Programului de Accelerare C-Voucher de asistența constantă a unui expert în coaching și management organizational, cu competențe de design thinking, contractat din bugetul alocat de ADR Nord-Vest în proiect, precum și de mentorat în afaceri pentru întocmirea unui plan de investiții și identificarea de surse de finanțare ulterioare, din partea partenerilor Blumorpho și Econet, acceleratoare de afaceri de succes din Franța și Spania. Activitatea a fost îndrumată și monitorizată atent de experții ADR Nord-Vest și de coordonatorul proiectului C-Voucher, acceleratorul Fundingbox din Polonia.

În perspectivă, Katty Fashon își propune să dezvolte treptat o platformă colaborativă pentru lucrul în timp real cu clienții, precum și un model digital circular de afaceri, implicând managementul întregului ciclu de viață al produselor, de la proiectarea și dezvoltarea prototipurilor, producția de serie și livrarea către piață, până la recuperarea produselor de la consumatori pentru a fi prelucrate și reintroduse în consum.

“Pentru noi, programul C-Voucher a făcută posibilă realizarea unui pas important din strategia noastră de creștere durabilă și consolidare a poziției pe o piață pentru care digitalizarea, personalizarea și sustenabilitatea au devenit tendințe cheie și provocări majore.” a declarat managerul firmei Katty Fashion.

De aceeasi manieră, alte cinci soluții de economie circulară au fost sprijinite și dezvoltate prin efortul concertat al sprijinului financiar direct sub forma voucherului de inovare și a expertizei partenerilor din proiect: https://c-voucher.com/circular-business/

  • dezvoltarea tehnologiei pentru un laptop modular HaaS (Franța)
  • tehnologie inovativă în baza unei membrane pentru epurarea apei (Danemarca)
  • platformă de închiriere de absorbante reciclabile pentru adulți (Suedia)
  • veselă reutilizabilă și reperabilă pentru alimentația publică (Franța)
  • supliment alimentar din proteina nutrient obținută în paralel cu producția de mătase organică (Bulgaria)

Începând cu luna martie 2020, alte șase firme vor intra în cel de al doilea Program de accelerare C-Voucher, beneficiind de același pachet integrat de servicii de sprijin și vouchere de inovare. Competiția s-a încheiat în data de 7 ianuarie, fiind depuse 90 de aplicații din peste 20 de țări. Proiectele câștigătoare se vor departaja la începutul lunii martie la Paris, cand va avea loc sesiunea de pitching dintre 12 firme semifinaliste ce vor fi anunțate în luna februarie, în urma evaluării.  

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organizație parteneră în proiectul C-Voucher, contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri și la facilitarea adoptării și dezvoltării de noi tehnologii. Proiectul C-Voucher este implementat de 13 organizații din 6 țări, respectiv agenții de dezvoltare, acceleratoare de afaceri și clustere și este finanțat din programul de cercetare – dezvoltare – inovare al Comisiei Europene, Horizon 2020, componenta INNOSUP-01.

Ioana Dragoș, manager de proiect

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Achiziție servicii de instruire destinate inițierii și perfecționării în domeniul ”Noul Sistem de Control Intern managerial (SCIM)”
Meniu
Sari la conținut